تولید بهترین کالباس گیاهی

آیا از ترکیبات کالباس گیاهی اطلاعی دارید؟ آیا ایران به تولید کالباس گیاهی می پردازد؟ بهترین نوع کالباس کدام است و در مورد کالباس چه می دانید؟
کالباس گیاهی از ترکیبات مفیدی تشکیل شده است که می توان به پروتئین گیاهی بافت دار اشاره کرد. البته منظور از پروتئین بافت دار، گندم بوده است و روغن مایع خوراکی و تخم مرغ به ترکیبات آن اضافه می شود.
بهترین کالباس تولید شده در کشور ایران، کالباس گیاهی است که البته به صورت عمده در بازار به فروش می رسد. همچنین کالباس ها دارای نمک تصفیه شده و رنگ طبیعی می باشند و از نظر مزه بسیار خوش طعم هستند.