عرضه کالباس و سوسیس فیله مرغ و گوشت کرات

عرضه کالباس و سوسیس فیله مرغ و گوشت کرات همزمان با تولید روز انجام شده و زمان کمی را در انبار می ماند.
در قدیم برای بسته بندی سوسیس و کالباس از روکش های طبیعی استفاده می کردند که اغلب نیز قابل مصرف بود. این روکش ها از روده ی گاو و گوسفند تهیه می شد و به دلیل داشتن چربی طعمی جدید را به سوسیس و کالباس می داد.
اما بعد از گذشت زمان این مواد جای خود را به روکش های مصنوعی داد که از مواد مختلف تهیه شده و سبب می شوند مدت زمان نگهداری ان ها نیز افزایش یابد. این روکش ها باید قبل از طبخ سوسیس و کالباس از روی ان جدا شوند و قابل صرف نیستند.

منبع: فروشگاه لبنیات ایران