فروش انواع کالباس پسته ای و سالامی دارا

فروش انواع کالباس پسته ای و سالامی دارا با قیمت های پایین تر از بازار صورت می گیرد.
نوع کالباس و کیفیت با نرخ نهایی کالا رابطه ی مستقیم و تنگاتنگ دارد. مسلما اگر کیفیت بالا رود قیمت نیز بیشتر می شود اما این افزایش تا یک سقف خاصی امکان پذیر است و مردم برای بیشتر از ان سقف هزینه نخواهند کرد.
لذا کسانی که فکر می کنند برای مردم جنسی که ضروریست هرچه بر قیمت افزوده شود مردم بهای آن را می پردازند تصور غلطی است که موجب خواهد شد که انها طعم شکست را بچشند.
فروش مستقیم و عمده انواع سوسیس و کالباس و سایر مواد مورد نیاز فست فود در این پایگاه انجام می شود
منبع: فروشگاه لبنیات ایران