فروش کالباس باکیفیت خشک ممتاز 70 درصد

انواع مختلفی از باکیفیت ترین کالباس ها در نوع کالباس خشک به بازار روانه می گردند که از کیفیت بالا و ممتاز برخوردارند و بصورت 70 درصد به مرحله تولید رسیده اند همچنین بصورت عمده بفروش می رسند.
کالباس های باکیفیتی در نوع کالباس خشک امروزه به بازار های داخلی قدم گذاشته اند که سطح کیفی بسیار بالایی دارند و تحت عنوان کالباس ممتاز بفروش می رسند. این فرآورده ها در 70 درصد گوشت یا درصد های دیگر به مرحله تولید رسیده و با بهترین کیفیت هم اکنون در اختیار مصرف کنندگان داخلی می رسند و در برخی موارد به کشورهای دیگر صادرات می گردند و به مصرف مشتریان خارجی می رسند.
منبع: فروشگاه لبنیات ایران