فروش کالباس و سوسیس لیونر و بیکن کامپوره خزر

فروش کالباس و سوسیس لیونر و بیکن کامپوره خزر در شهرهای مختلف سرآغاز افزایش عرضه ی محصولات این شرکت به سراسر کشور است.
بازار هدف بسیاری از تولید کننده های وسیس و کالباس ناشناخته بوده و اکثرا تنها به تولید و فروش فکر می کنند. در واقع اکثر محصولات در کشور پس از تولید، فروش اهمیت می یابد و گاها لازم است با قیمت های کمتری نیز عرضه گردد تا متحمل ضررهای بیشتر در طی مرحله ی تولید تا فاسد شدن نشود.
این مشکل بسیاری از تولید کنندگان سوسیس وکالباس است که نمی دانند چطور مشتریان خود را جذب کنند و تنها فکر سود خود هستند. بنابراین باید در عرضه ی انواع سوسیس و کالباس تغییراتی ایجاد شود و مشتری مداری و رضایت آن در صدر معیارهای این صنعت قرار گیرد.
منبع: فروشگاه لبنیات ایران