قیمت انواع کالباس کاله 90 درصد

کالباس کاله یک کالباس بسیار معروف است که کالباس خانگی که در انواع مختلفی از بهترین طعم ها با ترکیبات سالم تولید شده و بصورت 90 درصد یا درصد های دیگری از گوشت ممتاز ارائه می گردد و با قیمت مناسب فروش دارد.

کالباس یک فرآورده گوشتی است که از سه ترکیب اصلی یعنی گوشت، چربی و آب تشکیل شده است و آب پایه اصلی این محصول پروتئینه می باشد.

ترکیبات تشکیل دهنده کالباس خشک طوری در هم آمیخته می شوند که بعد از بخار پز شدن و پخته شدن از هم گسسته نشوند. درحال حاضر انواع مختلفی ازین محصولات بوسیله شرکت های کاله یا دیگر مراکز تولید می شوند و بصورت 90 یدرصد و قیمت های مناسب فروش می رسند.