قیمت خرید کالباس سالامی

کالباس سالامی محصولی خوش طعم، تولید شده با گوشت خوک یا گوساله است که در ایران با گوشت گوساله تولید می گردد و در قیمت هایی بسته به میزان گوشت بکار رفته خرید و فروش می شود.
کالباس های سالامی نوعی از کالباس های فساد ناپذیر می باشند که به دلیل قرار گرفتن در معرض هوا و خشکانیده شده به این طریق و همچنین به دلیل تخمیر دارای دوام زیادی در دمای هوای اتاق می باشند و بهمین دلیل مورد استفاده اکثر خانواده های نقاط گرمسیری قرار می گیرند.
این کالباس ها دارای ترکیبات مفیدی بوده و در ایران باگوشت گوساله تهیه می شوند و در کشورهای دیگر با گوشت خوک تولید دارند و با قیمت های مناسب خرید و فروش می شوند.
منبع: فروشگاه لبنیات ایران