نرخ عرضه کالباس گیاهی و پپرونی آسوده سازان

نرخ عرضه کالباس گیاهی و پپرونی شرکت آسوده سازان برای عمده فروشان و نهادهای گیاهخوار کمتر خواهد شد.
سوسیس و کالباس های گیاهی پس از فروش باید مزایا و معایب ان ها بررسی شود. به طور مثال وقتی سخن از سوسیس گیاهی می شود بسیاری از مردم طعم ان را نمی پسندند و تنها گیاهخوران به انواع این محصول علاقه نشان می دهند.
اما وقتی پس از فروش به دنبال نظرات خریداران و مصرف کنندگان رفت می توان دریافت که تفاوتی که میان این محصول با نوع جانوری ان است چیست و چگونه می توان ان را تقلیل داد.
لذا بسیاری از فروشندگان سوسیس و کالباس گیاهی از این کار غفلت کرده و همین موجب عدم فروش آن شده است
منبع: فروشگاه لبنیات ایران