پخش انواع کالباس سالامی بصورت عمده

کالباس یکی از انواع فرآورده های گوشتی ست که خود شامل چندین نوع مختلف است و یکی از این محصولات کالباس های سالامی میباشند و توسط دفاتر پخش بصورت عمده ارائه میگردند.
کالباس های سالامی نوعی از فرآورده های پروتئینه هستند که دوام و ماندگاری بسیار زیادی دارند حتی در دمای معمولی اتاق شکل خود را حفظ میکنند و سالها میتوانند سالم بمانند.
این کالباس های بادوام که اغلب در روستاها مصرف میشوند هم اکنون بصورت عمده ارائه میگردند و ازطریق مراکز پخش در انواع گوناگونی از بسته بندی ها بفروش میرسند.
منبع: فروشگاه لبنیات ایران