کارخانه تولیدی کالباس سویا

کالباس سویا محصولیست که بیش از هشتاد درصد پروتئین دارد و بعتوان یک فرآورده ی پروتئینه لذیذ بشمار میرود و درحال حاضر توسط کارخانه های مجهز زیرنظر تولیدی های داخلی تولید میگردد.
کارخانه های تولیدی کالباس امروزه محصولات متنوعی را به بازار تجارت فرآورده های گوشتی وارد می سازند که یکی ازین محصولات کالباس های گیاهی هستند.
این نوع کالباس حاوی درصد بالایی سویا بوده که از ترکیبات گیاهی متعددی برخوردار است و ادویه های وارداتی گوناگونی در تولیدشان بکار رفته است.
منبع: فروشگاه لبنیات ایران